I Østhavnen i Aalborg, der er blevet et af Danmarks trafikknudepunkter til søs, servicerer virksomhederne hinanden i stor stil og sparrer med hinanden og havneselskabet om fremtidens udvikling.